Η εταιρία μας δραστηροποιείται στο χώρο του πρασίνου τα τελευταία χρόνια. Η δυναμική μας αυξάνεται κάθε χρόνο, συμπεριλαμβάνοντας συνεχώς νεές τεχνολογίες και νέους τομείς, όπως είναι η τεχνογνωσία στους ταρατσόκηπους και στα συστήματα άρδευσης εξ αποστάσεως. Αυτά προστίθενται στις ήδη αρκετές κατηγορίες ασχολίας μας όπως είναι οι κατασκευές και συντηρήσεις κήπων, κατασκευές αυτόματων συστημάτων ποτίσματος, καταπολέμηση ασθενιών, μεγάλα έργα δημοσίου, αποψιλώσεις και άλλα πολλά

Since 2006

logo